Årsmøte 2014

Telepensjonistenes forening Telemark hadde Årsmøte 5. februar 2014 i kantina i Kongensgate i Skien.

 

Telepensjonistenes forening Telemark hadde årsmøte 5. februar i Telenors kantine i Skien. Leder Elsie ønsket alle velkommen til årsmøtet. I tillegg til 23 medlemmer, var også Anni Milward, forbundslederen og leder for Telepensjonistene i Larvik og styremedlem i forbundsstyret, Berit Olavsen spesielt invitert.

Årsmøtet ble åpnet av leder. Innkalling og dagsorden ble godkjent, og navneoppropet viste at det var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. Sekretær leste først opp Årsberetning for 2013 tok deretter på en ny hatt og la fram revidert regnskap for 2013. Både årsberetning og revidert regnskap ble godkjent uten merknader. Budsjettet for 2014 ble vedtatt og Valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte ble også enstemmig vedtatt.

Den offisielle delen av årsmøtet ble avsluttet ved at leder hedret tillitsvalgte som gikk ut av styret for samarbeidet. Og deretter ønsket alle nye tillitsvalgte og de som fortsetter i sine verv, velkommen inn i styret for neste periode.

Før det offisielle Årsmøtet startet, ga leder Elsie ordet til forbundsleder Anni Milward. Anni hadde gjestet Årsmøtet i Larvikforeningen tidligere på dagen. Hun takket for invitasjonen og var glad for å ha anledning til å besøke lokalforningene rundt i landet. I tillegg til å være forbundsleder er hun også leder i lokalforeningen i Gjøvik.
Hun tok for seg både Lønnsoppgjøret og Trygdeoppgjøret, fortsatte med endring i uførepensjonen og nye beregningsmetoder. Pensjonister i dag har det bra, det er neste generasjon pensjonister som kanskje må ”koke suppe på en spiker”. Leder Elsie takket Anni Milward for besøket og ga henne en velfortjent teleblomst før hun gikk ut for å ta bussen til Oslo og videre med tog hjem til Gjøvik.

Turkomiteen informerte om to turer, en dagstur i mai og en to-dagerstur i slutten av august. Info om turene blir sendt ut i post og på mail.
Som vanlig hadde arrangementskomiteen servering av kaffe, snitter og kake, og selvfølgelig ”åresalg”. Og mange reiste hjem med en pakke under armen. Elsie takket Berit Olavsen for flott avvikling av årsmøtet. Hun takket arrangementskomiteen for en flott jobb denne gangen også.
Hun takket alle for fremmøte og ønsket vel hjem.