Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

                                    Innkalling til årsmøte i Telepensjonistene.

                                               Torsdag 28. jan 2016 kl. 18.00.

                                   Årsmøtet holdes i LHL sine lokaler på Rasta.

                                       Gaukåsvn. 9, ved siden av Volvo/BMV.

 

Saksliste:

 

  1. Konstituering.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Valg av møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding 2015.
  5. Regnskap    2015.
  6. Budsjett      2016.
  7. Behandle innkomne forslag og saker.
  8. Valg.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 21. januar. Sakene sendes til Aina Holen, Eidemsgate 8, 2212 Kongsvinger. Eller til mailadresse:

ainahol@online.no

 

Det serveres snitter, kake og kaffe på møtet.

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET.

 

Med vennlig hilsen

Styret.