Årsmøte 2016

Årsmøte avholdt mandag 8. februar.

Foreningens årsmøte ble avholdt på Viken folkehøgskole mandag 8. februar. I alt 17 medlemmer deltok.

Etter vedtak om forretningsorden ble følgende saker gjennomgått og behandlet:

  1. Åpning av leder Anni Milward.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Årsrapport for 2015
  4. Regnskap 2015 – utdelt og og gjennomgått på møtet
  5. Innkomne forslag – ingen forslag var levert
  6. Foreningens Vedtekter 2016
  7. Rammebudsjett 2016 – styrets forslag ble gjennomgått på møtet.
  8. Grasrotandelen Norsk Tipping
  9. Valg til Styret for 2016. Det nye styret er presentert HER

GJV-08-02-2015 Inger takkes av som sekretærI forbindelse med valget takket Anni avtroppende sekretær Inger Sophie for vel gjennomført innsats som tillitsvalgt over flere perioder.

Etter årsmøtet ble et foreløpige opplegg for turer i løpet av 2016 drøftet og årsgevinstene ble også presentert. Nærmere omtale om årsgevinstene finnes HER

 

 

 

Det var som vanlig sosialt samvær og servering av varm mat, kringle og kaffe/te frem mot avslutning omtrent kl 2030.

På slutten av møtet ga Kjell en presentasjon av den nye hjemmesiden på nett for Telepensjonistene. Her ble det blant annet pekt spesielt på at dette er en informasjonskanal som det nye styret vil bruke aktivt og alle medlemmene bør kikke innom hjemmesidene med jevne mellomrom.