Årsmøte 2016

Årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen onsdag 10. februar 2016

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen onsdag 10. februar 2016, kl 11.30.

34 medlemmer var til stede.

Sak 1/16  Åpning ved lederen.
Oddvar Ulvang ønsket velkommen til årsmøtet. Hilsen til årsmøtet fra Årlaug, Margrethe og Odd.
Det var ingen merknader til innkallinga og den ble enstemmig godkjent.

Sak 2/16  Valg av møteleder og referent
Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent.

Sak 3/16  Årsberetning for 2015.
Oddvar Ulvang leste årsberetningen.  Beretningen enstemmig godkjent.

Sak 4/16  Regnskap 2015 og budsjett 2016.
Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer.  Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Sak 5/16  Innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Sak 6/16  Dekning av reiseutgifter.
De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering.  De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket kr 2, 50 pr km og kr 0,45 pr passasjer, og selvsagt bompenger.  Dette er gjeldende sats for pasientreiser.

Sak 7/16  Valg.
Leder refererte valgkomiteens forslag til styre.

Leder:                  Turid Nordnes                  På valg – ny                       1år igjen av leders valgperiode.
Nestleder:          Astrid Urdahl                     På valg – gjenvalg           2 år
Kasserer:            Ingvard Johansen             Ikke på valg                       1 år igjen
Sekretær:           Marta Rønning                   På valg – gjenvalg           2 år
Styremedlem:   Rigmor Bosness                 Ikke på valg                       1 år igjen
Styremedlem :   Brit Albertsen                   På valg – ny                       2 år
Styremedlem:    Eilif Dagsvik, Mosjøen    På valg – gjenvalg           2 år

Følgende har ett års funksjonstid:

Varamedlem:    Bjørg Øhrling                                                    På valg

Revisor:               Margrethe Herset                                          På valg
”                         Olav Kristoffersen                                          På valg
Vararevisor:       Torunn Ottestad                                             På valg

Turkomite:        Turid Nordnes (leder)                                  På valg
”                       May Helen Dagsvik                                        På valg
”                        Karin Gotaas                                                     På valg

Valgkomite:       Herlaug Pedersen                                          På valg
”                       Anne-Lise Lauritzen                                      På valg
”                        Asbjørg Hagenes                                            På valg
Vara:                     Kari Hestnes                                                     På valg

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet slutt 1245.

 

Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne.  Praten gikk livlig og glade minner ble delt.

Ingvard Johansen leste muntre historier  fra  Asbjørn Dybwads bok:  Kraftkost.

 

Sandnessjøen, 10.02.2016

Marta Rønning, referent                                                                                           ———————————-

leder