Årsmøte 2017

Det er sendt ut innkalling til årsmøte 2017

Styret har sendt ut innkalling til foreningens årsmøte onsdag 8. februar 2017 kl 1800. Møtet holdes på Viken musikkfolkehøgskole. Innkallingen er sendt som brev i posten.

Styrets forslag til saksliste er:

1.   Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. 
Valg av personer til å underskrive protokollen
4.
Godkjenning av innkalling og saksliste
5. 
Årsrapport for 2016 (utsendt sammen med innkallingen i posten)
6. 
Regnskap 2016. Revidert regnskap deles ut og gjennomgås på møtet
7. 
Innkomne forslag (frist for å sende inn forslag er 1. februar)
8. Forslag om nedlegging av
Telepensjonistenes forening Gjøvik, (dokument utsendt sammen med innkallingen i posten)
9. Avslutning

Det blir servert varm mat, kringle og kaffe/te.

Som det fremgår av saklisten er dette et svært viktig årsmøte for foreningen og vi oppfordrer så mange som mulig av våre medlemmer til å møte opp og delta i drøftingene.