Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017.

Årsmøtet for Telepensjonistene Tromsø ble avholdt på Scandic Grand Hotel torsdag 9. februar kl. 18.30

33 medlemmer møtte opp på møtet. Beretning og økonomi ble presentert og enstemmig godkjent.Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet. Valg av nytt styre med vararepresentanter ble enstemmig vedtatt ett valgkomiteens innstilling.

Roar A. Johannessen takket av som styremedlem etter å ha sittet i styre fra starten i 1994. Roar har vert leder, sekretær og styremedlem i alle disse årene. Mange takk, Roar, for en fantastisk innsats for Telepensjonistene Tromsø.