Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

årsmøte/medlemsmøte

Dagen  24 januar var satt av til årsmøte.

Ca. 40 stk. var møtt fram. Etter at årsberetning, regnskap og valg var overstått, gikk vi over til vanlig medlemsmøte med foreningssaker.Underholdningen denne kvelden var Quiz. Vi koste  oss senere med nydelige snitter og bløtkaker, litt ekstra for kvelden.  Vi avsluttet kvelden med utlodning, som vanlig.

Styret for 2018 :

Leder         Ingvar Kallevik       90165520

Sekre.        Tordis Aatland      90197568

Kass.          Signe Sandland      90589031

Styrem.     Leif Fjellhøy            90083214

Styrem.     Inger Brit Skilnand 95729945

1.vara.       Jan Helge Fladmark  91889180

Red.