ÅRSMØTE 2018

Telepensjonistene Tromsø avholder årsmøte for 2018

Telepensjonistene Tromsø avholder årsmøte for 2018 på Scandic Grand Hotel onsdag 14. februar kl. 18.30

Innkalling til årsmøtet samt årsmelding 2017, aktivitetsprogram våren 2018 og giro for innbetaling av årskontigenten er nå sendt ut til alle våre medlemmer.

Husk fristen for årskontigenten som er 10. februar 2018.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må senses inn til styret innen 31.01.2018.