Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Årsmøte/Medlemsmøte

23 januar ble det holdt årsmøte i Kristiansand, ca. 40 medlemmer møtte opp. Kallevik ønsket velkommen og tok imot valget som møteleder. Årsberetningen ble lest opp av sekretæren – ingen merknader, Regnskapet ble også godtatt – god økonomi. Så kom valget. Styrets sammensetning ble som før med et tillegg: Jan Erik Olsen ble valgt som andre varamann. Før vi startet på vårt vanlige medlemsmøte, spiste vi. Gode snitter, som vanlig, denne gangen var kringla byttet ut med 2 bløtkaker, for anledningen.

Så startet medlemsmøtet. Kallevik informerte oss om nytt fra forbundet, Tordis leste referat fra siste medl.møte. Så slapp foredragsholderen til, som denne kvelden var Jostein Andreassen. En ivrig botaniker som i mange år har lett etter kjente, sjeldne planter, han har også funnet nye sorter i sin ferd over store områder rundt i den østre halvkulen av kloden. Mye var artig og interessant i det han foralte. Etterpå redegjorde Solbjørg for årets tur til Lisboa, loddsalg ble satt igang,  mange vant og fikk med seg en gevinst heim. En fin kveld var slutt og alle ble ønsket vel møtt til neste måneds møte.    

 

Styret 2019     Leder                       Ingvar Kallevik             90165520

Sekretær                 Tordis Aatland              90197568

Kasserer                 Signe Sandland              90589031

Styremedlem         Leif Fjellhøy                   91724232

Styremedlem        Inger Brit Skilnand        95729945

1.varamann           Jan Helge Fladmark      9188918

2.varamann           Jan Erik Olsen 90093619

Som ny webredaktør, fra 2019, har Inger Brit Skilnand sagt seg villig til å overta vervet.

Inger Kolle sier , etter mange år i jobben, Takk For Seg.

X.red. I. Kolle