ÅRSMØTE 2021

Alternativt årsmøte

Godt nytt år alle sammen!

Siden heller ikke årsmøtet lar seg gjennomføre, prøver vi oss på en digital vri.

Alle papirer vedrørende årsmøte følger her til gjennomlesning. Det er ingen endringer i lokale vedtekter.

Dere vil alle få tilsendt mail eller sms med mulighet for å komme med innspill og bemerkninger. Svarfrist 15de februar.