Årsmøte 2022

Årsmøtet ble avviklet 9. februar

Leder ønsket alle velkommen til årsmøte. Våre medlemmer som gikk bort i 2021 ble minnet med 1 minutt stillhet. Sakslista ble referert, valg av møteleder, referent, tellekorps, 2 protokollunderskrivere samt godkjenning av innkallingen og sakslista.

Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en god jobb. Alle som var på valg ble gjenvalgt

Etter årsmøtet er det vanlig med servering av varm mat og sosialt samvær.

Leder: Yngve Johansen, Nestleder: Kjell-Arne Skogdal, Kasserer: Astrid Isaksen, Sekretær: Oddbjørn Nilssen, 1. Styremedlem: Kirsten Engstad, 2. Styremedlem: Svein Høgset,  Varamedlem: Svein Robertsen