Årsmøte 2022

Styret innkaller medlemmene i Telepensjonistene Tromsø til årsmøte onsdag 9. februar kl. 1730 på Linken

Saksliste:

1. Åpning.

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps, 2 protokollunderskrivere.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

4. Årsberetning for 2021.

5. Regnskap for 2021 m/revisorrapport.

6. Regnskap for 2021 m/revisorrapport for FS-fondet.

7. Fastsetting av medlemskontingent.

8. Forslag til vedtektsendringer.

9. Innkomne saker som ønskes behandlet. Frist for innsending av forslag til styret er innen 26.01.2022.

10. Budsjett for 2022.

11. Valg .

Etter selve årsmøtet blir det informasjoner, «ordet fritt» og sosialt samvær. Servering av varmrett, kake og kaffe i restaurant Mersmak kl. 1930. Vi håper at flest mulig av medlemmene vil delta på årsmøtet og ønsker alle:

Vel møtt!