Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

torsdag 9. februar 2023 kl. 1730 på Linken møtesenter

Styret innkaller herved medlemmene i Telepensjonistene Tromsø til årsmøte torsdag 9. februar kl. 1730 på Linken møtesenter

Saksliste:

 1. Åpning
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps, 2 protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  4. Årsberetning for 2022
  5. Regnskap for 2022 m/revisorrapport.
  6. Regnskap for 2022 m/revisorrapport for FS-fondet
  7. Fastsetting av medlemskontingent
  8. Forslag til vedtektsendringer.
  9. Etablering av Tromsø Tele Bedriftsidrettslag’s fond – Tele BIL-fondet
  10. Innkomne saker som ønskes behandlet. Frist for innsending av forslag til styret
  er innen 25.01.2023.
  11. Budsjett for 2023
  12. Valg

  Etter selve årsmøtet blir det informasjoner, «ordet fritt» og sosialt samvær.

  Servering av varmrett, kake og kaffe i restauranten kl.  1930.

  Vi håper at flest mulig av medlemmene vil delta på årsmøtet og ønsker alle:
  Vel møtt!

 

Hilsen styret i Telepensjonistene Tromsø