ÅRSMØTE 22/1- 2020

Årsmøte/medlemsmøte

Det var 37 betalende medlemmer.

Ingvar ønsket velkommen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Tordis leste årsberetningen: Medlemstall pr. 31.12.2019: 93

14 utgåtte medlemmer og 6 nye.

I løpet av året har det vært holdt 7 medlemsmøter, 1 julemiddag på Klubben, 7 styremøter og 1 julelunsj, som var en invitasjon fra Arendal gruppe. Det siste medlemsmøte før sommeren ble arrangert på Porsmyr Bygdetun i Greipstad. Det har vært ca 40 medlemmer tilstede på møtene.I september reiste vi på høsttur til Lisboa. Det ble en flott opplevelse. En stor takk til turkomiteen.

Ingvar gikk gjennom vedtektene, og det var ingen merknader til disse.

Signe gikk gjennom regnskapet og forklarte enkelt og greit om utgifter og inntekter. Heller ikke her var det noen merknader.

Valgkomiteen hadde hatt en enkel oppgave og Jan Erik presenterte forslagene, og hele styret ble gjenvalgt for ett år. Består nå av:

Leder:       Ingvar Kallevik

Sekretær   Tordis Aatland

Kasserer    Signe Sandland

Styrem.     Leif Fjellhøi

Styrem      Inger Brit Skilnand

1, varam.  Jan Helge Fladmark

2. varam.  Jan Erik Olsen

Revisor: Anne Synnøve Kyrvestad og Inger Kolle

Kjøkkenkomite: Kristine Bentsen, Hilde Kristiansen og Elna Nilsen

vara: Anne Kyrvestad, Inger Kolle og Gerd Nilsen(ny)

web.red. Inger Brit Skilnand

Valkomiteen har bestått av: Turid Sandland, Ingebjørg Hommen og Jan Erik Olsen.

Også disse ble gjenvalgt.

Turkomite ny: Bente Økland, Kirsti Hunemo og Egil Hortmann.

Det ble delt ut blomster til de som takket av fra sine verv: Solveig Saga (kjøkkenkomite), Elna Nilsen og Solbjørg Bakøy (turkomite)

Det var ingen innkomne saker.

Så var det kaffe, smørbrød og bløtkake, og praten gikk som vanlig livlig rundt bordene.

Det ble dessverre ikke noe av undertegnedes innlegg om mine opplevelser fra tur til Silkeveien pga trøbbel med utstyrsoppkopling. Ikke særlig interressant med spennende reisemål uten bilder til. Forhåpentligvis får jeg sjansen en annen gang.

Bente orienterte  om høstens tur til Riga. Det var 22 påmeldte til den. Det blir nok en like fin opplevelse som de andre turene vi har hatt. Gleder oss.

Som vanlig var det utlodning til slutt og mange gikk derfra med fine gevinster.

Ingvar takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.