Årsmøte 24/1-2024

Medlemsmøte

Hele 36 medlemmer møtte frem denne onsdagskvelden. Snøen var borte og veiene framkommelige igjen.

Bente ønsket velkommen til årsmøte og vi startet med ett minutts stillhet for  å minnes de som var gått bort i løpet av året.

Så var det rett på program:

Godkjenning av innkallelse

Godkjenning av dagsorden

valg av dirigent (Bente)

Valg av Sekretær (Tordis)

Årsrapporten ble lest av Tordis

Signe leste gjennom regnskapet i Kirstis fravær. Det minker raskt på beholdningen, vi sitter pr 31.12 igjen med ca kr 26000,-

Innkomne forslag 2, begge fra styret.  Første var å øke inngangspengene på medlemsmøtene til kr 200. Det andre var at personer på valg

velges for 2 år (unntatt leder som har ett år). Begge forslag ble vedtatt.

Valg ved Kallevig :

Leder Bente Økland, 1 år, gjenvalgt

Sekretær Tordis Aatland, 2 år, gjenvalgt

Kasserer Arild Pedersen, 2 år, ny

Styremedlem Leif Fjellhøy, 2 år, gjenvalgt

Styremedlem Inger Brit Skilnand 2 år, gjenvalgt

1. varamann Jan Helge Fladmark, 1 år, gjenvalgt

Revisorer er Anne Synnøve Kyrvestad og Signe Sandland (valgt for 2 år)

Kjøkkenkomite Randi Meldahl, Solbjørg Bakøy og Bente Eriksen

Kjøkken vara Anne S. Kyrvestad, Kirsti Ribe og Hilde Kristiansen

Web redaktør Inger Brit Skilnand (1 år)

Valgkomite Inger Alice Lian. Ingvar Kallevig og Liv Erga

Turkomite Kåre Larsen og Terje Øie.

Det ble delt ut blomster til Kjøkkenkomiteen for godt arbeid gjennom året og til Leif som så trofast henter maten vår

Så kunne Bente ønske velkommen til kveldens underholder Sylfest Lomheim.

Han er professor i norsk ved UIA, språkviter og oversetter.

Han startet med navnet til Bente Økland: Bente betyr den velsignede og Økland kommer fra ordet øke. Har mange

forskjellige skrivemåter, så som Aukland, Ougland, Ugland og Øgland.

Så nevnte han at Jesus er verdens meste brukte navn i verden med sine forskjellige skrivemåter, Jesua, Joshua, Jesaia osv.

Han tok for seg stedsnavn i nærheten. Spicheren er f.eks en slagplass fra Krimkrigen. Posebyen betyr hvite plass, Stray

eller strei betyr rett fram. Kvarstein – kvarve – er snu eller vende bort. Gvarv (i Telemark) er et annet ord for det samme.

Homstean  kommer av ordet Kvam, naturbeskrivning, ved elv eller vann. Stean betyr bare ei flate. Mye man ikke visste fra før.

Snakket om tale som var viktigere enn tekst. Eksempel på tale er makt var at en god takketale i et selskap kunne snu stemningen.

Han var innom sangers betydning og nevnte at sangen «Let my people go» ikke handlet om Moses reise fra Egypt, men om

slavetida. Han brukte ordet neger ofte og mente diskriminering ligger i hodet, ikke i ordet. Det betyr egentlig, svart, farget eller melaninrik.

Tilslutt tok han fram gitaren og sang Mørdar Anders av Cornelis Vresvik, 2 stev, og protest visa » i natt jag drømde–)

Det var som vanlig deilige smørbrød, og i anledning årsmøte også bløtkake, og kaffe. Åresalg med påfølgende trekning og spennende pakker ble delt ut til de heldige vinnerne.

Leder takket for fremmøte og ønsket vel hjem. Neste møte 21/2