Årsmøte 29. januar 2014

Telepensjonistene i Drammen gjennomførte sitt 38. de årsmøte onsdag 29. januar 2014.

Leder Henning Torsby ønsket 38 medlemmer til årsmøte og vårt 38 års jubileumsmøte og synes det var hyggelig å se så mange i dag.

Det var ingen bemerkninger til innkalling som var sendt ut 10. januar. Årsmøte hadde ingen kommentarer til årsberetning og regnskap og budsjett. Kasseres Torgeir Johnsen fikk fortjent applaus for god orden og ryddig regnskap.

 

Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøte.

 

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av leder Bjørg Fjeld-Olsen. Årsmøte hadde ingen andre forslag.

Det nye styret består av:

Leder:                          Henning Torsby
Nestleder:                    Greta Thorstensen
Kasserer:                     Torgeir Johnsen
Hjelpekasserer og
styremedlem:              Unni Vesthaug
Sekretær:                    Eli Nilsen
Styremedlem:              Bjørg Fjeld-Olsen
Varamedlem:               Vidar Karlberg

Tur-  og
arrangement-
komite:                       Åse Berit Kongstein
Marit Horne Johansen
Marianne Høyem

Vara:                          Liv Gurrik

Etter årsmøte ble det servert varm mat og kaffe og kaker som dessert.

Bjørn Ivar, Nils og PerOdd og Vidar

Etter at alle var vel forsynte, ble det et kort medlemsmøte hvor det ble orientert om vår planlagte tur til Eidsvollsbygningen, mandag 2. juni i år. I løpet møte kom det flere nye påmeldinger, nå er vi godt over 30 deltakere, det er flott. Det er fremdeles noen ledige plasser på turen.

Det ble også stilt spørsmål om medlemmene var interessert i å delta på en tur over flere dager. Det ble en positiv tilbakemelding. Styret og Tur- og arr.kom. vil jobbe med noe forskjellige alternativer og legge de frem for medlemmene.

Møte ble som vanlig avsluttet med salg av lodder og trekning. Her ble de mange fornøyde vinnere.

Leder takket alle for møtet og ønsket alle vel hjem.