Årsmøte i Valdres

Årsmøtet i Valdres ble holdt på Fagernes Hotel onsdag 10.januar 2016

ÅRSMELDING: Håndskreven årsmelding av sekretæren. Opplest og godkjent.

REGNSKAP: Gjennomgått av kasserer. Opplest og godkjent.

VEDTEKTER:  Årsmøtet gikk gjennom vedtektene og besluttet: Ingen spesielle vedtekter

VALGET GA DETTE RESULTATET:
Leder Aud A. Bergene
Nestleder Astrid Jodalen
Kasserer Marit Fodnesbergene
Sekretær Aud Annie Døvre Holdal
Styremedl. Sigrun Moltubakk
Styremedl. Reidun Damstuen
Revisor Harry Moshagen

Valgkomitee : Berit Moshagen og Kari Myhre Karlsen. Valget godkjent ved aklamasjon

Fagernes 10.februar 2016

Annie Døvre Holdal                         Astrid Jodalen
Sekretær                                           Nestleder