Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet mandag 30. januar 2017 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet mandag 30. januar 2017 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Kåre ønsket 22 medlemmer et riktig godt nytt år, og hjertelig velkommen til årsmøtet. Vi sang først "Vise om Molde", skrevet av signatur Ray, Martha Schumann, i dag uten Edna til å akkompagnere.

Sekretær leste referat fra oktobermøtet og fra adventmøtet 28. november. Audbjørg tok for seg regnskapet, godkjent av revisor Erling og av årsmøtet. Innestående pr. utgangen av 2016, kr. 36 357,17. Det ble en liten diskusjon ang. økonomien. Konklusjonen ble at vi må ikke ha absolutt mest penger på konto. Eksempel: Sponsing av turer el.lign. frister flere til å delta.

Enighet om å endre medlemskontingenten i 2018. Fra kr. 200,- til kr. 250,-.

Valget ble klappet gjennom, valgkomitéen hadde hatt en enkel jobb heldigvis (eget skriv). Ny diskusjon om billedteppet fra Telekantina, som forhåpentligvis befinner seg hos Relacom fremdeles. I første omgang tar Gerd og Erling ny kontakt med Kolbjørn Sylthe. Liv Karin Lange, en av våre aller nyeste medlemmer, hadde med seg sin «bedre halvdel» fra gruppa «Blå Sko», Per, og de underholdt med sang og flott gitarmusikk. Kjente melodier som frisket på hukommelsen! De fikk kraftig og fortjent applaus.

I dag var det «nye» kaker fra Enen til kaffekosen, kringle og krydderkake, og begge fatene ble så godt som tømt.

Kåre takket Sonja, som nå går ut av styret, for allsidig innsats i flere år, med blomster. Mens vi så smått startet loddsalget, orienterte Oddvar om overgangen til DAB-radio, som for oss blir aktuelt 8. februar, når FM-sambandet slukkes her. Vi håper det beste, de største problemene gjelder nok bilradioene. Adaptere er å få både med og uten tilgang til internett.

Loddsalget gikk som vanlig som «smurt», og innbrakte kr. 2 360,-.

Møtet ble avsluttet med sangen «Dagen i dag», Kåre ønsket oss alle vel hjem, og velkommen til neste møte som blir den 27. februar. Møtet slutt ca. kl. 1930.

Referent: Ildri Huseby