Årsmøte og medlemsmøte 13. februar 2020

Årsmøte
Møtet ble holdt på Tusenhjemmet i Bodø 13. februar 2020.
Tilstede 43 medlemmer.

Leder Arne-Jan Knudsen ønsket velkommen og takket for godt fremmøte.

Det ble holdt 1 minutt stillhet for å hedre minnet over medlem Wenche Wensell som gikk bort i 2019.

Møteleder: Arne-Jan Knudsen
Sekretær: Reidar Johansen
Tellekorps: Turid Wensell og Irene Rottem
Underskrift av protokoll Tove Kilskar og Arne Kjell Dahlmo

Årsmelding for Telepensjonistene Bodø/Salten ble lest opp av Arne-Jan Knudsen.
Årsmelding Bodø Radio og Kringkastingmuseum ble lest opp av Arne Kjell Dahlmo.
Begge årsmeldinger ble tatt til etterretning uten merknader.

Kasserer Mai Britt Thune gjennomgikk revidert regnskap og balanse for 2019, samt budsjett for 2020.
Godkjent uten merknader.

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av leder for komiteen, Reidun Olaisen.
Det ble ikke bedt om skriftlig valg fra de fremmøtte, og alle kandidatene ble enstemmig valgt.
Styret i Telepensjonistene Bodø/Salten 2020 består av:
Leder: Thomas P. Myhre
Nestleder: Turid Wensell
Sekretær: Håkon Rindal
Kasserer: Mai Britt Thune
Styremedlem: Tove Leistad
Stremedflem: Reidar Johansen
Varamedlem: Arne-Jan Knudsen
Varamedlem: Irene Rottem

Ny leder for Telepensjonistene Bodø/Salten Thomas P. Myhre

Møteleder Arne-Jan Knudsen, referent Reidar Johansen og kasserer Mai Britt Thune

Valgkomiteens leder Reidun Olaisen

Medlemsmøte
Hvor skal vi reise?
Gerd ønsket velkommen til Jan Sveen fra Aller Travel som informerte og viste bilder fra to aktuelle reisemål,
”Historiske York og vakre Yorkshire” i England og ”Gdansk” i Polen.

Brosjyrer med bilder og reisefakta for begge reisemålene ble delt ut til medlemmene.

Etter Sveens gjennomgang ble forsamlingen gitt oppgaven å velge det endelige reisemål.
En enkel avstemning ga som resultat et ganske stort flertall for Gdansk. Dermed skulle reisemål være avgjort og nå gjenstår nærmere planlegging og påmelding etter hvert. Reisefølget må bestå av minst 25 deltakere for å holde antydet pris.

Lilly Urskar Skotmyr

Møtedeltakerne feiret vårt æresmedlem Lilly Urskar Skotmyr sin 93-årsdag med bursdagssangen akkompagnert på gitar av vår eminente trubadur Harald Kvig. Jubilanten takket så mye for oppmerksomheten.

Møtet ble avsluttet med allsang.

Dokumenter:
Årsberetning 2019
Referat fra medlemsmøtet
Reisebeskrivelse Gdansk 2020