Årsmøte og medlemsmøte 15. februar 2018

Årsmøte
Møtet ble åpnet av foreningens leder Gerd Blomstrand Kristensen. Forsamlingen mintes våre medlemmer som gikk bort i 2017 med ett minutt stillhet.
Deretter overtok Arne Kjell Dahlmo som møteleder med Reidar Johansen som referent.
Årsmøtet ble gjennomført etter vanlig prosedyre med kjente årsmøtesaker – med årsrapporter for Telepensjonistene Bodø/Salten og Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp, Ildsjelene på Løp fikk applaus for sin innsats.
Regnskap og budsjett ble gjennomgått av kasserer Tove Kilskar, og godkjent av forsamlingen. Nytt av året er at Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp har fått egen instruks. Dette medførte små justeringer av Telepensjonistene Bodø/Salten sine vedtekter. Også disse ble enstemming vedtatt. Valget ble gjennomført og endte med godkjenning av valgkomiteens forslag. Komiteen hadde ikke funnet personer til vervene som leder og nestleder. Dette ble løst ved at årsmøtet ga sin tilslutning til at det nye styret konstituerer seg selv. Medlemmer som forlot styret/komiteer fikk takk for god innsats, og de nye ble ønsket velkommen til godt samarbeid i det nye styret (se bilder under artikkelen)
Det nye styret og andre verv finner du her..
Ved årsmøtets avslutning fikk Gerd gode ord og oppmerksomhet for sine mange år som leder, og store innsats i Telepensjonistene Bodø/Salten.

Medlemsmøte
Etter årsmøte , bespisning med karbonadesmørbrød og nydelig kake var forsamlingen klar for medlemsmøte.
Som alltid måtte sangboka fram, og på side 127 lå teksten klar for «I sommarens soliga dagar». Og foreningens eget husorkester ga tonefølge til deltagerkoret.

«Byen vårres»
Gjenklangen fra allsangen hadde knapt lagt seg før Tom Opsahl sto klar med et foredrag om «Byen vårres- del 2» (del 1 ble gjennomgått på et tidligere medlemsmøte).
Og Tom fortsatte i samme gode stil, med bilder fra en imponerende samling.
– Jernbanen til Bodø i 1964
– Første sivile fly i 1952
– De 30 første starfightere til Bodø i 1952
– Ferdigstilling av SAS-hotellet i 1971.
Inspirerende og humørfylt fremført, med et engasjert publikum. Kommentarer og mimring.
Tom høstet massiv applaus etter fremføringen. Bildeserie fra foredraget finner du nederst i artikkelen..

Reisealternativer
Foreningen har mottatt tilbud på to alternative turer for høsten 2018.
Gerd gikk gjennom begge alternativene, som forøvrig kan studeres på vår nettside ved å klikke her…
Hvilken tur vi går for vil bli avgjort på et senere tidspunkt.

Avslutning.
Gerd avsluttet møtet med å takke for møtet og ønsket alle vel hjem.

Protokoll fra møtene finner du her..

 

Og her er bildene fra Toms foredrag.

 

Bilder fra møtene