Årsmøte og medlemsmøte 8.februar 2017

Årsmøte og påfølgende medlemsmøte

TELEPENSJONISTFORENINGEN I KRISTIANSUND OG NORDMØRE – MEDLEMSMØTE/ÅRSMØTE
I SANITETSFORENINGENS LOKALER  8.
februar 2017

 21 medlemmer deltok på årsmøtet/medlemsmøtet

 

  1. Velkommen. Kirsten L ønsket velkommen.
  2. Godkjenning av saksliste. Godkjent
  3. Valg av ordstyrer. Brita S ble valgt som ordstyrer.
  4. Valg av referent. Åse ble valgt
  5. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Ingeborg Enge og Aase Solli-Sæther
  6. Årsberetning 2016 v/ Åse
  7. Regnskap 2016 v/ Kirsten
  8. Innkomne forslag. Ingen forslag var kommet inn til fristen
  9. Valg
  10. Valgkomitèens forslag til nytt styre. Godkjent

Leder:  Liv Anne Ødegård, 2 år (ny)
Sekretær/datakontakt: Åse Juul Hansen, (ikke på valg)
Kasserer: Kirsten Kanck Lorentzen, 2 år (gjenvalg)

Styremedlemmer: Wenche Morch Olsen (ikke på valg)
Ildrid Pettersen, 1 år (ny)
Varamedlem:  Odlaug Leiren, 1 år (ny)

Revisor: Marie Sæter, 2 år (ny)

Vara revisor: Aase Solli-Sæther, 1 år (ny)

Kaffekomitè:    Randi Dalager, 2 år (gjenvalg)

Inger Haug, 2 år, (gjenvalg)

Gunnlaug Bø Nyland, 2 år (gjenvalg)

Valgkomitè for 2017:
Marianne Henden

Kirsten Myklebust

Torbjørn Dyrnes

 

Åse
-sekretær –