Årsmøte onsdag 25. januar 2017

Årsmøte onsdag 25. januar 2017

37 medlemmer hadde møtt frem til årsmøte i Bragernes menighetshus. Vidar representerer en glad forsamling.

DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7197Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen årsmøte.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøte var lovlig satt.

Henning Torsby ble valgt til møteleder, Eli Nilsen til referent og Liv Gurrik og Terje Knutsen som tellekorps.

 

 

 

DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7194
Egil, Nils og Henning studerer årsmøtepaiprene

 

Leder leste årsberetningen som ble godkjent uten kommentarer. Kasseres Torgeir Johnsen gikk gjennom regnskapet som ble godkjent med en mindre merknad.

Det var ingen innkomne forslag.

 

 

 

 

DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7209_Bjørg

 

Valgkomiteen v/Bjørg Fjeld Olsen la fram forslag til nytt styre og alle ble valgt med akklamasjon.

Leder Henning Torsby
Nestleder Greta Thorstensen
Sekretær Eli Nilsen
Kasserer/regnskapsfører Torgeir Johnsen
Styremedlem/hjelpekasserer Unni Vesthaug
Varamedlem Vidar Karlberg
Tur- og arr. Kom. Åse Berit Kongstein
Marit Johansen
Liv Gurrik
Revisor Aud Kleiven
Valgkomiteen Bjørg Fjeld-Olsen

Leder takket for tilliten og takket alle for at de tok gjenvalg.

Årsmøtet ble hevet.

I 2016 hadde vi flere jubilanter som mottok en blomsterhilsen. Fra Bjørn Halvorsen, Reidun Johansen og Rolf Drag mottok vi et kort og en hyggelig takk for oppmerksomheten.

Aktivitetslista for 2017 ble gjennomgått:

·        Onsdag 22. februar vil Rune Jahnsen underholde med viser

·        Onsdag 29. mars kommer duoen Inger Elisabeth og Børge Johansen

·        Onsdag 27. april er det motevisning ved Lise Nilsen og mannekenger fra foreningen

·        Sommerturen i juni. Verken dato eller hvor turen går er fastsatt.

·        Onsdag 27. september er det «pratemøte»

·        Onsdag 25. oktober er det motevisning ved Lise Nilsen og mannekenger fra foreningen

·        Onsdag 29. november kommer Jo Sellæg og holder foredrag

·        Tirsdag 5. desember er julemøte. Underholdning blir avklart senere.

DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7193DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7206DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7200

DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_j2DSCF7210_Greta
Greta
DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7208_Liv
Liv

 

DRA_Telepensjonistene_Drammen_Årsmøte_2017_jDSCF7205 Nå var det tid for å servere gryterett med valgfri drikke, vin, øl eller mineralvann. Litt senere ble det servert waleskringle og kaffe.

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

Leder takket for fremmøte og ønsket vel hjem.