Årsmøte onsdag 28.januar 2015

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 28.januar 2015, kl.11.00 Møtet holdes på Lande Bosenter.

 

Østfold

 

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 28.januar 2015, kl.11.00

Møtet holdes på Lande Bosenter.

Åpning ved leder Mai-Britt Løken

Valg av:

Møteleder

Referent

Tellekomite

Dagsorden:

1. Beretning – Leses opp på årsmøtet

2. Regnskap – Revidert regnskap deles ut og gjennomgås på møtet

3. Innkomne forslag

4. Budsjett 2014

5. Vedtekter for lokalforeningen

6. Møteprogram 2015

7. Organisasjonsutvalgets innstilling

8. Valg

9. Kjøkkentjeneste 2015

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Det blir god bevertning og vanlig loddsalg.

Vi håper mange medlemmer har anledning til å komme og ønsker alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret v/ leder Mai-Britt Løken (sign)

Klavestadhaugen 5.januar 2015