Årsmøte onsdag 29. januar 2020

Årsmøte onsdag 29. januar 2020

27 medlemmer hadde møtt frem til årsmøte i Folkets Hus i lokalene til Iris Catering.

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen årsmøte.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøte var lovlig satt.

 1. Konstituering
  * Henning Torsby ble valgt til møteleder
  *             Eli Nilsen ble valgt til referent
  *             Terje Knudsen og Aud Kleiven ble valgt til tellekorps.
 2. Årsberetning.
  Leder leste årsberetningen som ble godkjent uten kommentarer.
 3. Regnskap
  Kasserer Torgeir Johnsen gikk gjennom regnskapet som ble godkjent med en mindre merknad.
 4. Innkomne forslag
  Det var ingen innkomne forslag.
 5. Vedtekter
  Vedtektene ble gjennomgått og vedtatt enstemmig.
 6. Fastsetting av medlemskontingent
  Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten.

Valg
Valgkomiteen v/Bjørg Fjeld Olsen la fram forslag til nytt styre og alle ble valgt med akklamasjon.

Leder Henning Torsby Gjenvalgt for 2 år
Nestleder Inger Brauer Ikke på valg
Sekretær Eli Nilsen Ikke på valg
Kasserer/regnskapsfører Torgeir Johnsen Ikke på valg
Styremedlem/hjelpekasserer Unni Vesthaug Ikke på valg
Styremedlem Bjørg Fjeld-Olsen Gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Vidar Karlberg Gjenvalgt for 1 år
Tur- og arr. Kom. Åse Berit Kongstein Gjenvalgt for 1 år
Marcelie Stensrud Ny, Valgt for 1 år
Liv Gurrik Gjenvalgt for 1 år
Revisor Aud Kleiven Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem Terje Knudsen Gjenvalgt for 1 år
Valgkomiteen Bjørg Fjeld-Olsen Gjenvalgt for 1 år

 

Leder takket for tilliten og takket alle for at de påtok seg et verv og en spesiell velkommen til Marcelie Stensrud som nytt varamedlem til styret. En takk spesiell til Marit Horne Johansen som gikk ut av arrangementskomiteen.

Årsmøtet ble hevet.

I 2019 hadde vi flere jubilanter som mottok en blomsterhilsen i slutten av året.

Nå var det tid for å servere gryterett og deretter kaffe og kake.

 

Nå var tid for underholdning og vi ønsket for første gang Trond Ingar Østgaard velkommen til oss. Vi er forventningsfulle til å høre om Hurtigruta. Det ble en interessent historie fra hurtigrutas start og frem til i dag. Det startet I 1893 med kaptein Richard Withs dampbåt, DS Vesteraalen da den ble satt i trafikk langs norskekysten. Mer om historien til Hurtigruten finner du her.

I dag er det 2 selskaper driver trafikk på strekningen Bergen – Kirkenes.

 • Hurtigruten med 7 skip
 • Havila Shipping med 4 skip

Trollfjord var i Drammen i 2005. Se Trond Ingar Østgaard på sin tur nr. 170 på Trollfjord inn til Drammen.

Vi takker Trond Ingar for et så interessent foredrag og han på stående fot ble engasjert til oktobermøtet. Da skal vi være med å ulike turer langs norgeskysten. Det ser vi frem til.

 

 

 

 

 

Aktivitetslista for våren 2019 ble gjennomgått:

 • Onsdag 26. februar. Åge og Tore
 • Onsdag 25. mars. Motevisning ved Lise Nilsen og mannekenger fra foreningen.
 • Onsdag 29. april blir det trekkspillmusikk med John Ruud.
 • Sommerturen er ikke endelig bestemt

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

Leder takket gjengen som sørger for at borddekking og loddsalg og trekning og ikke minst alle de som møter frem.

Han ønsket alle vel hjem og ikke minst velkommen tilbake onsdag 26. februar kl. 1200.