Årsmøte onsdag 30. januar 2019

Årsmøte onsdag 30. januar 2019

30 medlemmer hadde møtt frem til vårt årsmøte i Folkets Hus i lokalene til Iris Catering.

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen årsmøte.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøte var lovlig satt.

1.       Konstituering.
*             Henning Torsby ble valgt til møteleder
*             Eli Nilsen ble valgt til referent
*             Bjørg Fjeld-Olsen og Nils Halvorsen ble valgt til tellekorps.

 

2.       Årsberetning.
Leder leste årsberetningen som ble godkjent uten kommentarer.

3.       Regnskap
Kasserer Torgeir Johnsen gikk gjennom regnskapet som ble godkjent med en mindre merknad.

4.       Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

5.       Vedtekter
Vedtektene ble gjennomgått og vedtatt enstemmig.

6.       Fastsetting av medlemskontingent
Styret foreslo å endre medlemskontingenten fra Kr. 200,- til kr. 300,- pr. år pr. medlem. Det ble enstemming vedtatt.

Valg
Valgkomiteen v/Bjørg Fjeld Olsen la fram forslag til nytt styre og alle ble valgt med akklamasjon.

 

Leder Henning Torsby Ikke på valg
Nestleder Inger Brauer Ny, valgt for 2 år
Sekretær Eli Nilsen Gjenvalgt for 2 år
Kasserer/regnskapsfører Torgeir Johnsen Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem/hjelpekasserer Unni Vesthaug Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Bjørg Fjeld-Olsen Ikke på valg
Varamedlem Vidar Karlberg Gjenvalgt for 1 år
Tur- og arr. Kom. Åse Berit Kongstein Gjenvalgt for 1 år
Tur- og arr. Kom Marit Horne Johansen Gjenvalgt for 1 år
Tur- og arr. Kom Liv Gurrik Gjenvalgt for 1 år
Revisor Aud Kleiven Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem Terje Knudsen Valgt for 1 år
Valgkomiteen Bjørg Fjeld-Olsen Gjenvalgt for 1 år

Leder takket for tilliten og takket alle for at de påtok seg et verv og en spesiell velkommen til Inger Brauer som ny i styret.

Greta Thorstensen som gikk ut av styret etter 15 år. Hun har vært sekretær, nestleder og leder. Greta mottok en blomsterbukett som takk for en fremdragende innsats gjennom disse årene.

Årsmøtet ble hevet.

I 2018 hadde vi flere jubilanter som mottok en blomsterhilsen i slutten av året.

Nå var det tid for å servere gryterett med valgfri drikke, vin, øl eller mineralvann

 

Nå var tid for underholdning og vi ønsket Rune Jahnsen nok en gang velkommen til oss. Rune har en spesiell plass i våre hjerter, hans mor jobbet på riksen i Drammen teleområde. Vi føler at han er en del av oss. Mange kan teksten på visene. I år startet det dem «Mortefiskeren» og deretter «Sjela til Skiold». Ingen kan være i tvil om hvor Rune har sin sjel. Deretter fulgte den ene visa etter den andre.

For at Rune skal få en velfortjent pause, blir det servert kaffe og kake.

Rune fortsetter mens loddselgerne går rundt.

 

 

 

 

 

Aktivitetslista for våren 2019 ble gjennomgått:

·         Onsdag 27. februar. Drammen kommune og Pensjonistforbundet skal orientere om velferdsteknologi for vår aldersgruppe.

·         Onsdag 27. mars. Motevisning ved Lise Nilsen og mannekenger fra foreningen.

·         Onsdag 25. april Duoen Tore Johansen og Åge Moberg og underholder med viser.

·         Sommerturen onsdag 5. juni. Turen går til Stavern.

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

Leder takket Rune for nok en hyggelig stund med fine viser, takket gjengen som sørger for at borddekking og loddsalg og trekning og ikke minst alle de som møter frem.

Han ønsket alle vel hjem og ikke minst velkommen tilbake onsdag 27. mars kl. 1200.