Årsmøte onsdag 31. januar 2018

Årsmøte onsdag 31. januar 2018

33 medlemmer hadde møtt frem til vårt første årsmøte i Folkets Hus i lokalene til Iris Catering.

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen årsmøte.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøte var lovlig satt.

1.       Konstituering.
*             Henning Torsby ble valgt til møteleder
*             Eli Nilsen ble valgt til referent
*             Marianne Høyem og Tore Johansen ble valgt til tellekorps.

2.       Årsberetning.
Leder leste årsberetningen som ble godkjent uten kommentarer.

3.       Regnskap
Kasserer Torgeir Johnsen gikk gjennom regnskapet som ble godkjent med en mindre merknad.

4.       Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

5.       Vedtekter
Vedtektene ble gjennomgått og vedtatt enstemmig.

6.       Fastsetting av medlemskontingent
Styret foreslo å beholde medlemskontingenten uforandret, Kr. 200,- pr. år pr. medlem

7.      Valg
Valgkomiteen v/Bjørg Fjeld Olsen la fram forslag til nytt styre og alle ble valgt med akklamasjon.

Leder Henning Torsby Gjenvalgt for 2 år
Nestleder Greta Thorstensen Ikke på valg
Sekretær Eli Nilsen Ikke på valg
Kasserer/regnskapsfører Torgeir Johnsen Ikke på valg
Styremedlem/hjelpekasserer Unni Vesthaug Ikke på valg
Varamedlem Vidar Karlberg Gjenvalgt for 2 år
Tur- og arr. Kom. Åse Berit Kongstein Gjenvalgt for 1 år
Marit Johansen Gjenvalgt for 1 år
Liv Gurrik Gjenvalgt for 1 år
Revisor Aud Kleiven Gjenvalgt for1 år
Varamedlem Terje Knudsen Valgt for 1 år
Valgkomiteen Bjørg Fjeld-Olsen Gjenvalgt for 2 år

 

Leder takket for tilliten og takket alle for at de påtok seg et verv.

Årsmøtet ble hevet.

I 2017 hadde vi flere jubilanter som mottok en blomsterhilsen i slutten av året

Aktivitetslista for våren 2018 ble gjennomgått:

·         Onsdag 28. februar vil Rune Jahnsen underholde med viser

·         Onsdag 23. mars kommer duoen Tore Johansen og Åge Moberg og underholder med viser

·         Onsdag 25. april er det motevisning ved Lise Nilsen og mannekenger fra foreningen

·         Sommerturen i juni. Foreløpig er verken dato eller hvor turen går, fastsatt.

Betaling på medlemsmøtene. Etter en kort diskusjon ble vi enige om at prisen settes til kr. 130,- for smørbrød, kake og kaffe.  Når det serveres varmrett, vil prisen variere avhengig av middagsretten.

Nå var det tid for å servere gryterett med valgfri drikke, vin, øl eller mineralvann. Litt senere ble det servert kake med krem og kaffe.

 

 

 

 

 

 

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.