Årsmøte/medlemsmøte 16. februar 2017

Godt besøkt årsmøte med påfølgende medlemsmøte. Små endringer i styret, og et nytt æresmedlem!

Årsmøte

ÅrsmøtedeltakerneForeningens årsmøte ble gjennomført med 46 deltakere tilstede.
Møteleder Nils Bøe loset forsamlingen gjennom dagens agenda med årsberetninger, aktivitetsplan, regnskap budsjett og valg.
En overrasket og glad GerdMed applaus vedtok årsmøtet å gi Gerd Blomstrand Kristensen status som æresmedlem. Den 4. i rekken. Tove overrakte diplom og medalje.

Revisorene ga ros til regnskapsfører for et meget ryddig og oversiktlig regnskap.
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt med små rokkeringer av verv.

 

 

Medlemsmøte

Vår leder Gerd kunne berette om fulltegnet tur til Gardasjøen.
Håkon Rindal informerte om datakurs som gjennomføres i uke 8. Stor oppslutning.

Lilly Urskar Skotmyr takket for oppmerksomhet i forbindelse med sin 90 års dag, og spanderte kake på forsamlingen!

 

 

 

Jubilanter
Jubilantene Gerd Blomstrand Kristensen, Rigmor Dahn, Tordis Jørgensen, Reidun Olaissen, Ellen Berghulnes og Signy Pedersen (på vegne av sin mann Tore)

Til slutt ble flere februar-jubilanter hedret med bursdagssang på både norsk og engelsk!

Årsmøtereferat kan leses her..

Og styret for 2017/2018 finner du her…