Protokoller fra årsmøter i Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

Her finner du årets og tidligere års protokoller.

 BER_protokoll2_Open-Book-Clip-Art-Red

 Årsmøtet:

(Trykk på aktuelt årstall)