Årsmøtet 2018

Telepensjonistene Tromsø avholdt årsmøte 2018 på Scandic Grand Hotel onsdag 14. februar

Leder Yngve Johansen

 

Telepensjonistene Tromsø avholdt årsmøte 2018 på Scandic Grand Hotel onsdag 14. februar kl. 18.30.

Leder Yngve Johansen ønsket alle medlemmene velkommen til årsmøte. I følge tradisjonen ble de av våre medlemmer som er gått bort i 2017 minnet med 1 min. stillhet.

 

 

                               

Årsmøtet ble gjennomført etter kjente årsmøtesaker med årsrapporter for Telepensjonistene Tromsø, regnskap og budsjett for 2018 samt valg. Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet. Framlagte vedtektsendringer fra styret ble enstemmig vedtatt. Vedtektene kan leses her: http://telepensjonistene.no/vedtektene-for-telepensjonistene-tromso/

Regnskapet med revisorgodkjenning og budsjett for 2018 ble også enstemmig vedtatt.

Leder for GDK`s minnefond Eivind Knutsen la fram årsrapport og regnskap med revisorgodkjenning. Dette ble enstemmig godkjent.

Valgkomitéen hadde som vanlig gjort en god jobb og leder Paul Hansen refererte valgkomiteens innstilling. Det valgte styret kan du se her: http://telepensjonistene.no/styret-i-telepensjonistene-i-tromso/

Etter årsmøtet var det sosialt samver med bespisning i resturangen på Hotellet.