Årsmøtet 2014

Årsmøtet ble holdt i Februar. Alle tok gjenvalg, bortsett fra reisekomiteen.

Ny reisekomite ble Torill Eide og Torbjørn Skjæret. (nytt edlem). Leder som før Åse Nordnes, nestleder Magnhild Syrrist, kasserer Odd Øøkken og sekretær Solveig Båtstoløkken. Grand ble stengt, så nå holder vi til på kafe Smuget ved parken i Otta sentrum. Som før har vi møtet første onsdagen i måneden. Praten går livlig, og som vanlig ble møtet avsluttet med utlodning, noe som er populært.