Årsmøtet 2014

34 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet, hvor Dag Blakkisrud redegjorde for endringer i Telemuseet og Telenor Kulturarv

10331bb4dbed491bd4b.jpg