Årsmøtet 2019

Her finner du referat fra årsmøtet som ble avviklet 27.februar 2019 på Alstad

Lofoten Telepensjonistforening

ÅRSMØTE 27. februar 2019 kl. 1200 på Alstad

1. Åpning v/ Leder.
Kirsten Stokvik leste fint dikt. Stillhet for å minnes Grethe Wahl.

2. Innkallingen ble godkjent. Første innkalling ble avlyst pga. været.
Ringerunde til de påmeldte v/ annen gangs fastsettelse av møtet.

3. Valg av møteleder og sekretær.
Møteleder Kirsten Stokvik. Sekretær Bjørg Reppe.

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Kitty Rolandsen og Marie Hegdahl ble valgt.

5. Styrets årsberetning 2018.
Kirsten Stokvik leste årsberetningen for 2018. Enstemmig godkjent.

6. Revidert regnskap 2018.
Bjørg Reppe refererte. Enstemmig godkjent.

7. Fastsetting av kontingent.
Forslag kr 150,-. Enstemmig godkjent.

8. Forslag til budsjett 2019.
Forslag til budsjett referert av Bjørg Reppe. Enstemmig godkjent.

9. Lovforslag.
Vi foreslår ingen endringer . Landsmøtet har vært. Enstemmig godkjent.

10. Innkomne saker/ aktiviteter 2019.
Forslag til kandidater til landsstyret – ingen herfra meldes inn.
Leder refererte fra Møteprotokoll 1/2019.
Feiring av 25 års jubileum på Skjærbrygga – Svein Erik Haugen blir bedt om å kåsere om stedet Stamsund.
Tidspunkt tidlig i juni. Styret jobber videre med dette.

11. Valg.
Aud Laberg Olsen refererte. Forslaget enstemmig vedtatt.

Leder Kirsten Stokvik
Kasserer Bjørg Reppe
Sekretær Inger Kolloen
Styremedlem Guttorm Bardo
Styremedlem Ranveig Rasmussen
Vara Kjell Tetlie
Vara Inger Jensen

Revisor – Gerd Fjelde Larsen og Sonja Johansen.
Vara Aud Laberg Olsen

Valgkomite – Gunlaug Petersen, Aud Laberg Olsen

12. Loddsalg – kr 1.350,-.

Avslutning – Leder leste fra «De to første Menneskene på jorden var Hans og Grete»

Slutt kl. 13.20.

Marie Hegdahl (sign.) Kitty Rolandsen (sign.) Bjørg Reppe (sign.)

—— xxxxx ——