Årsmøtet 2020

Årsmøtet avviklet 6.2.2020

Harstad og Omegn Telepensjonistforening avviklet årsmøtet 6.2.20.
17 medlemmer behandlet vanlige årsmøtesaker, og valg hvor det ble litt endringer i styret.
Janne Bergland går inn som nestleder, og Ann-Elise Woll kommer inn som nytt styremedlem.

Etterpå var det sosialt samvær, med tradisjon tro gryterett, bløtkake og åresalg.

Elisabeth Markussen, leder og Jan Akselsen
Gerd Holand, sekretær
Ben Benjaminsen, flott 95-åring
Jan Akselsen, Henny Hofsø, Inga Heill, Kjell Offerdal
Inger Bjerrang, Randi Aronsen, Ann-Elise Woll
Herulf Johansen, Astrid Simonsen, Ragnhild Offerdal og Gerd i bakgrunnen