Årsmøtet 2020 i Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 11. februar.

Styret takker avtroppende styremedlemmer, medlemmer i valgkomite og treffmøtekomite for innsatsen.

 

 

 

 

Leder Ulf Rathe med avtroppende styremedlemmer

Fra venstre: Per Mjelde, Ulf Rathe, Ingunn O. Brattåker, Inger A. Vaagenes, Inger J. Klementsen

 

Leder Ulf Rathe med avtroppende medlemmer i valgkomiteen og treffmøtekomiteen

Fra venstre: Solfrid Oppedal, Bjørg Oppedal Fraas, Ulf Rathe, Kari Andreassen, Margit Dale,

 

Presentasjon av nytt styre, samt protokoll fra årsmøtet kommer i egen artikkel.