Årsmøtet 2021

På grunn av koronapandemien kan vi dessverre ikke møtes fysisk til årsmøte. Her er informasjon om hvordan vi likevel vil behandle årsmøtesakene.

Smittesituasjonen gjør at vi må legge opp til en alternativ behandling av de sakene som normalt behandles og vedtas på årsmøtet. Dette er:

  • godkjenning av
    • styrets beretning
    • revidert regnskap
  • fastsetting av medlemskontingent
  • budsjett
  • valg til styret og andre verv
  • innkomne forslag

Det er ikke mottatt forslag som ønskes behandlet på årsmøtet innen fristen 11. januar 2021.  Jf. innkalling til årsmøtet 2021 som ble sendt medlemmene 14.12.2020.

Sakslisten og årsmøtedokumentene følger vedlagt. De som har innsigelser til dokumentene, må sende disse innen onsdag 3. februar. Dersom det ikke kommer innsigelser innen denne fristen, ansees styrets dokumenter og valgkomitèens innstilling som vedtatt.  Styret vil behandle eventuelle innsigelser og bestemme hvordan disse skal håndteres. Er det vesentlige innsigelser, kan styret velge å sende en epost/brev/SMS til medlemmene og be om tilbakemelding innen en kort frist.

Eventuelle innsigelser sendes ved e-post til telep-se@online.no eller ved SMS til 951 78 913.

Sakslisten og dokumenter sendes medlemmene 22. januar.

Når denne prosessen er gjennomført, vil det bli laget en årsmøteprotokoll.  Det vil bli presisert i hvilken grad det har kommet kommentarer/innsigelser og hva som eventuelt er gjort av endringer i forhold til det utsendte dokument.

Vi oppfordrer alle som har epostadresse, men ikke har fått denne registrert i medlemsregisteret om å gi styret beskjed om epostadressen så snart som mulig. Dette gjør at vi kan spare portokostnader, og du får dokumentene raskere.

Vi håper sterkt at vi om ikke alt for lenge kan møtes igjen på en trygg måte!