Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021

ÅRSMØTET 2021 BLE FYSISK AVVIKLET TIL TROSS FOR KORONAPANDEMIEN

Styret har hele tiden forsøkt å avvikle fysisk årsmøte innenfor rammen av de nasjonale og lokale koronarestriksjonene innen fristen 15. februar. Scandic Grand Hotel som har vært vår faste leverandør av «årsmøtelokaler», klarte ikke å innfri smitteverntiltakene da vi januar begynte planleggingen av møtetidspunkt.

Vi måtte finne på andre løsninger, og da kom forslaget om å bruke Linken møtesenter som stilte auditoriet sitt til disposisjon. Her er det fastmonterte stoler og vi klarte å holde den foreskrevne avstanden.

Etter årsmøtet er det vanlig med servering av varm mat og sosialt samvær. Dette ble løst gjennom Mersmak Tromsø som driver kantine i Forskningsparken. De arrangerte bespisning ved å plassere bord for tre og fire personer ved hvert bord.

Da var det bare å sende innkalling med årsberetning ut til medlemmene med påmeldingsfrist.

28 medlemmer møtte opp til årsmøtet som ble avviklet etter vanlige saksliste. Styret og valgkomiteen hadde forberedt seg godt og gjort et grundig arbeid slik at møtet ble avviklet på rekordtid.

Servering av finnbiff med dessert og kaffe ble tatt godt imot av medlemmene. Til tross for stor avstand mellom bordene gikk praten livlig, og det ble en hyggelig kveld. Tilbakemeldingen fra medlemmene var god og de hadde kost seg til tross for koronarestriksjonene.

Det var god plass mellom deltakerne på årsmøtet.
Det var god plass mellom deltakerne på årsmøtet.

I forgrunnen Astrid Isaksen, som ble gjenvalgt til kasserer

Yngve Johansen ble gjennvalgt til leder