Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021 avviklet

Årsmøtet 2021 ble pga pandemien avviklet etter retningslinjer fra landsstyret.
Årsmøte-papirer ble sendt medlemmene, med en frist for å komme med tilbakemeldinger/merknader.
Det kom ingen merknader innen fristen, og årsmøtet ble godkjent av styret 18.05.2021.

Endringer i styret:

Leder:           Janne Bergland  –    Valgt for 1 år
Nestleder:    Helge Nilssen     –     Ny, valgt for 1 år