Årsmøtet 2021 i Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 7. september.

Styret takker avtroppende styremedlemmer og medlemmer i  Tur/arrangementskomite for innsatsen.

Se egen artikkel for årsmøteprotokoll.

Leder Ulf Rathe med avtroppende styremedlemmer

Fra venstre: Edle Whiteley, Ulf Rathe og Berit Nesse