Årsmøtet 2021

Årsmøtet blir ondsag 10. februar 2021.

På grunn av de sentrale og kommunale restriksjonene vedrørende koronasituasjon er sted for årsmøtet ikke bestemt ennå. Det er foreløpig umulig å forutse om møtet kan gjennomføres fysisk.

Styret jobber med flere alternative steder for å avvikle fysisk møte, og parallelt med plan om å avvikle møtet som nettmøte.