Årsmøtet 2022 i Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 8. mars.

Årsmøtet 2022 i Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 8. mars.

49 medlemmer møtte på årsmøtet 2022.

Først var det sosialt samvær med kaffe, snitter og info.

Deretter samlet alle seg i plenum.

Ulf Rathe ønsket velkommen, minnet de som var gått bort i årsmøteperioden og overlot ordet til Helene Hetzberg Ask og Ove Midttun, som ledet møtet.

Leder Ulf Rathe takket avtroppende komitemedlemmer for innsatsen:

Jan H. Arneberg Jenssen Tur/arangementkomiten
Anlaug Hellesøy Treffmøte-komiten
Hilde Bergsvik Valgkomiten

Vi ønsker også velkommen nytt varamedlem til styret: Jorunn Kristin Bø Scheie

Oversikt over det nye styret og komiteer blir oppdatert.

Se egne artikler for vedtektsendring og protokoll.