Årsmøtet i Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 13. februar 2024.

Årsmøtet i Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 13. februar 2024.

Det var god oppslutning om årsmøtet

Presentasjon av nytt styre, samt protokoll fra årsmøtet kommer i egen artikkel.

Leder Tore Haugland takket alle avtroppende for innsatsen:

  • Ove Midtun
  • Ernst Sunde
  • Åse Bergsvik
  • Else Hagen
  • Kristen Visted
  • Mariann Øvstegård
  • Folke Kjelleberg

 

Fra venstre: Tore, Folke, Ernst, Åse, Else og Ove