Årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023

Årsmøtet ble avviklet 9. februar 2023

Torsdag 9. februar møtte 34 medlemmer av Telepensjonistene Tromsø opp til årsmøtet 2023 som ble avviklet på Linken Møtesenter. Innkallingen som var sendt ut i god tid før årsmøtet hadde «Etablering av Tromsø Tele Bedriftsidrettslag’s fond – Tele BIL-fondet» som egen sak i tillegg til vanlige årsmøtesaker.

Som vanlig åpnet leder møtet og vi minnet våre medlemmer som var gått bort med ett minutts stillhet. Deretter ble innkallingen og sakslista gjennomgått. Alle punktene ble enstemmig godkjent.

Da det kom til valg ville kasserer Astrid Isaksen ha avlasting etter 10 år som kasserer. Her var Erik Holm ny kandidat. Valgkomiteen hadde ikke klart å få inn ny leder da Yngve Johansen ikke ønsket gjenvalg etter 11 år i styret, 8 år som leder.

Det ble diskusjon rundt ledervervet. Til slutt valgte Yngve Johansen å ta ett år til som leder, noe årsmøte satte stor pris på med applaus.

Etter årsmøtet var det servering av varmrett med kaffe og kake. Her ble vår mangeårige kasserer Astrid Isaksen takket av med blomster og gavekort. Nye kasser Erik Holm ble ønsket velkommen.

Yngve Johansen fikk overrakt blomster som takk for langt styrearbeid, styremedlem og mangeårig leder. Og at han tok nok et år som leder fikk stående applaus.

Godt oppmøte

Finnebiffen smakte.

Blømster og gode ord til Yngve Johansen fra nestleder Kjell-Arne Skogdal

Astrid Isaksen fikk blomster, gavekort og mange gode ord fra nestleder Kjell-Arne Skogdal

Erik Holm ble valgt til ny kasserer