Årsmøtet for Telepensjonistene Bergen og Hordaland ble avholdt 14. februar.

47 medlemmer møtte på årsmøtet for 2022.

Først var det sosialt samvær med kaffe, snitter og info.

Deretter samlet alle seg i plenum.

Ulf Rathe ønsket velkommen, minnet de som var gått bort i årsmøteperioden og overlot ordet til dirigent Helene Hetzberg Ask og protokollfører Inger Vaagenes, som ledet møtet.

Tore takker av Ulf.

 

Leder Ulf Rathe takket av etter 9 år i styret. Ulf har ledet Telepensjonistenes avdeling Bergen og Hordaland i 3 perioder som leder og vært en viktig bidragsyter til at vi er den største avdeling i Norge. Ulf overlater en veldrevet organisasjon til nytt styre og vi ønsker han lykke til videre.

 

Frode, Helene og Ulf

 

Leder Ulf Rathe, Kasserer Frode Fjeldstad, Styremedlem Sissel Berge og vara Styremedlem Helene Hertzberg Ask ble takket av med en liten oppmerksomhet fra ny Leder Tore Haugland.

Kasserer Frode Fjeldstad ble valgt på årsmøtet 2021 og har gjort en god jobb med å modernisere måten økonomien behandles i avdelingen. Vi har f.eks. nå mulighet til å sende ut varsel om kontingent innkreving med bruk av KID-nr.

Styremedlem Sissel Berge har vært en god tilvekst i Styret og gjort en god jobb i reise komiteen.

Vara Styremedlem Helene Hertzberg Ask har også gjort en god jobb i styret. Med sin lange erfaring fra organisasjonsarbeid har hun vært en god støtte når styret har hatt behov for råd og veiledning.

 

Nyvalgt leder for Telepensjonistene Bergen og Hordaland: Tore Haugland