Årsprogram 2020 – datoer for årsmøte og medlemsmøter

Årsprogram 2020 – datoer for årsmøte og medlemsmøter

Datoer for årsmøte og medlemsmøter i Molde Telepensjonistforening i 2020

Velkommen til møter og tur i 2020.

Møtene vil fortsatt bli holdt i Eldres Kultursenter i Vektergata, og begynner kl. 17.00. Vi holder på til ca. kl. 19.00.
Møtekalenderen ser slik ut:

Januar: Mandag 27. januar (årsmøte)
Februar: Mandag 24. februar
Mars: Mandag 30. mars. AVLYST P.G.A. FAREN FOR KORONASMITTE
April: Mandag 27. april. AVLYST P.G.A. FAREN FOR KORONASMITTE
Mai: Mandag 25. mai. Vårtur. KAN BLI AVLYST P.G.A. FAREN FOR KORONASMITTE. NÆRMERE INFORMASJON OM DET BLIR TUR ELLER IKKE KOMMER NÅR VI SER HVORDAN PANDEMIEN UTVIKLER SEG.

September: Mandag 28. september
Oktober: Mandag 26. oktober
November: Mandag 30. november (Adventmøte/julebord. Sted senere)