Forfatterarkiv: Kathrine Svendsberget

Årsmøtet 2021

På grunn av koronapandemien kan vi dessverre ikke møtes fysisk til årsmøte. Her er informasjon om hvordan vi likevel vil behandle årsmøtesakene.Les mer

Program våren 2021

Vedlagt er programmet for våren 2021. Det kan bli endringer underveis avhengig av hvordan koronasmitten utvikler seg de neste månedeneLes mer