Forfatterarkiv: Kathrine Svendsberget

Årsmøtet 2021

På grunn av koronapandemien kan vi dessverre ikke møtes fysisk til årsmøte. Her er informasjon om hvordan vi likevel vil behandle årsmøtesakene.Les mer