Forfatterarkiv: Kari Marberg

Møtereferat august 2022Les mer

Møtereferat september 2022Les mer

Vårtur til Vestfold

Invitasjon til medlemstur mandag 23. mai 2022. Pris pr. medlem er kr. 800.-. Påmelding innen 18. april 2022 til tlf . 95753295, Liv Kari Pettersen. Betaling innen 14. mai 2022 til kto: 0530.38.69427.Les mer

Møteplan 2022

Endelig er vi i gang igjen, og møteplan for resten av året er delvis klar:Les mer

Medlemsmøte

Lande Bo har åpnet og medlemsmøte avholdes onsdag 23. februar kl 11.Les mer

Årsmøte 2022

På grunn av korona blir det ikke fysisk årsmøte i år, alle aktuelle dokumenter for å avholde digitalt årsmøte er sendt medlemmer på mail.Les mer