Ålesund

Ålesund

Velkommen til Telepensjonistene Ålesund

Telepensjonistene Ålesund ble stiftet 1979 og feiret 40 års jubileum i 2019.
Foreningen er åpen for alle som har eller har hatt et arbeidsforhold i Televerket/Telenor/Telenorgruppen.
Også ektefelle/samboer, gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem.
Vi er tilsluttet Telepensjonistenes Landsforbund og via dem tilsluttet Norsk Pensjonistforbund.

Se alle