Ålesund

Ålesund

Velkommen til Telepensjonistene Ålesund

Telepensjonistene Ålesund ble stiftet 1979.  Foreningen er åpen for alle som har eller har hatt et arbeidsforhold i Televerket/Telenor/Telenorgruppen. Også ektefelle/samboer, gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem. Vi er tilsluttet Telepensjonistenes Landsforbund og via dem tilsluttet Norsk Pensjonistforbund.

Se alle