Ålesund

Ålesund

Velkommen til Telepensjonistene Ålesund.

Ålesund er en kommune i Møre og Romsdal fylke.

Telepensjonistene Ålesund ble stiftet 1979 og feiret 40 års jubileum i 2019.
Foreningen er åpen for alle som har eller har hatt et arbeidsforhold i Televerket/Telenor/Telenorgruppen.
Også ektefelle/samboer, gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem.
Vi er tilsluttet Telepensjonistenes Landsforbund og via dem tilsluttet Norsk Pensjonistforbund.

 

Vis grasrotandelen:

Bankkonto: 3900 34 75895

 

Se alle