Arendal

Arendal

 

Lokalforeningen ble stiftet 29. november 1989. Medlemstallet varierer noe ettersom enkelte faller fra, men vi har heldigvis fått noen «yngre» medlemmer den senere tid. Til tross for dette, er medlemstallet svakt fallende. De fleste medlemmene kommer fra Arendal, men vi har medlemmer også fra Grimstad.

Vi har medlemsmøter hver siste tirsdag i måneden med varierende oppslutning. Det viktigste på møtene er det sosiale samværet med gamle kolleger over en god kopp kaffe. På alle møtene har vi utlodning. Vi prøver også å få en kåsør utenfra til å snakke om et aktuelt emne.

Midt i måneden har vi enten samling på en kafe eller rusletur/uteaktivitet, gjerne kombinert med en omvisning, og alltid avsluttet med kaffekos.

Vil du bli medlem?

Klikk på BLI MEDLEM i hovedmenyen og fyll ut skjemaet som kommer opp.

Til dere som er medlem:

Vi foretrekker å sende informasjon på mail. Har du mailadresse, la oss få vite det. Husk også å gi beskjed om du har endret mailadresse i det siste. Ta også kontakt dersom du er usikker på om vi har rett adresse.

Kontakttelefon og mail: Se under styremedlemmer.

 

 

Vedtekter

| Vedtekter, årsberetninger og protokoller for Telepensjonistene Arendal

Lokalforeningens vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i januar 2016 og endret på årsmøtene i 2018 og 2020.Les mer

Årsberetninger

| Vedtekter, årsberetninger og protokoller for Telepensjonistene Arendal

Årsberetning for 2021Les mer

Se alle