Gudbrandsdal

Kontakt vår avdeling:

Leder: Åse Nordnes, E-post: nordnes1@online.no, Mobil: 90267965.
Webansvarlig: Torbjørn Skjæret, E-post: tskjaere@online.no, Mobil: 97189538.

 

 

 

Medlemsmøte 2. juni 2021.

10 medlemmer møtte denne gang.

Åse informerte om lønnsoppgjøret.

Det ble diskutert utflukt i slutten av august. Vi bestemte oss for middag på Røysheim i Bøverdalen. Vi kommer tilbake til innbydelse og dato.

Inntekt av loddsalg ble 800,- kr.

Neste møte blir 1. september kl. 1200 på Parken Grill & Cafebar.

Medlemsmøte 5. mai 2021.

11 personer var til stede.  Hyggelig at Ivar Hjelmen møtte for første gang.

Åse orienterte om lønnsoppgjøret.

Inntekt av loddsalg ble 880,- kr.

Neste møte blir  2. juni kl. 1200 på Parken Grill & Cafebar.

 

 

Medlemsmøte 7. april 2021.

7 medlemmer var til stede. Velkommen til Anne Lise Åvangen som nytt medlem.

Åse orienterte om trygdeoppgjøret. Resultat kommer i mai. Det er snakk om etterbetaling fra 2020. I tillegg har stortinget vedtatt at det i forbindelse med det årlige trygdeoppgjøret skal kunne forhandles om andre spørsmål  av betydning for pensjonistene.

Ellers koste vi oss med rundstykker og kaffe og prat om løst og fast.

Inntekt av loddsalg ble 500,- kr.

Dersom det lar seg gjøre satser vi på nytt medlemsmøte onsdag 5. mai kl. 1200 på Parken Grill & Cafebar. Vi sender ut melding i slutten av april.

 

Årsmøte 3. februar 2021.

Det var 6 stykker til stede.                                                                              Vi fortsetter med samme styre som i 2020.                                                   Vi er nå igjen bare 20 medlemmer i foreningen, så vi må diskutere om vi skal fortsette som egen avdeling eller eventuelt slå oss sammen med Lillehammer. Vi kommer tilbake til saken senere.                             Det har vært lite aktivitet siden mars i fjor grunnet Covid-19.                 Det er avholdt bare 2 medlemsmøter og vi har ikke arrangert noen turer.                                                                                                                      Det står 27.000,- kr på konto.                                                                          Inntekt av loddsalg ble 400,- kr.                                                                      Det er ikke fastsatt noe møte neste gang da vi må se an hvordan det utvikler seg med pandemien.

 

 

 

Slik som situasjonen er for tiden blir det ikke noe medlemsmøte 4. oktober.

Når det gjelder julematen, får vi se hvordan utviklingen blir fremover.

 

 

 

Medlemsmøte 7. oktober 2020.

 

Endelig fikk vi avholdt et møte igjen etter at coronan slo til. 10 stk. var til  stede.

Det er usikre tider framover, men muligens kan det bli anledning til at vi kan møtes og ta et julemåltid i adventstiden. Vi får se hvilke muligheter som kan by seg.

Ellers håper vi at vi får anledning til å arrangere en utflukt i 2021.

Inntekt av loddsalg denne gang ble 800,- kr.

Neste møte blir 4. november kl. 1200 på Parken Grill & Cafebar.

 

 

Viktig melding!!!!!!!!

Møtet 1. april på Parken Grill & Cafebar er avlyst p.g.a. corona-epidemien.

 

 

Medlemsmøte 4. mars 2020.

8 medlemmer var til stede denne gang.

Det skal være ledersamling på Gardermoen 21. – 23. april, men ingen fra avdeling Gudbrandsdal har anledning til å møte.

Mall har trukket seg som nestleder og har medldt seg ut av foreningen. Solveig overtar som nestleder og Torbjørn overtar vervet som sekretær.

Det kom forslag om å fortsette uten tilknytning til Telepensjonistene sentralt. Vi får tenke på saken og komme tilbake til det på neste medlemsmøte.

Inntekt av loddsalg ble 600,- kr.

Neste møte blir kl. 1200 som vanlig på Parken Grill & Cafebar.

 

Årsmøte 5. februar 2020.

Ti medlemmer var til stede på årsmøtet. Hyggelig at nytt medlem Per Jacobsen møtte opp. Åse var syk og var forhindret.

Solveig gikk gjennom årsrapport for 2019. Og Kåre gikk gjennom regnskapet for 2019. Det ble vedtatt at medlemskontingenten fremdeles skal være 150,- kr.

Valg. Vi fortsetter med samme styre som i 2019.

Leder Åse Nordnes, Nestleder Magnhild Syrrist, Sekretær Solveig Båtstoløkken, Kasserer Kåre Bergsli, Styremedlem Martha Engen, Varamedlem Aud Vangløkken, Turkomite Toril Eide/Torbjørn Skjæret, Valgkomite Odd Løkken/Hanna Langseth, Revisorer Per Amundgård/Dagrun Brenna.

Inntekt av loddsalg ble 780,- kr.

Det er aktuelt å prøve å arrangere en tur for avdeling Gudbrandsdal i løpet av året. Forslag mottas med takk. Vi kan diskutere det på neste møte som blir 4. mars kl. 1200 på Parken Grill & Cafebar.