Gudbrandsdal

Gudbrandsdal

 

For fremtidige innlegg fra avdeling Gudbrandsdal henviser

vi til vår Facebookside: Telepensjonistene Gudbrandsdal.

 

 

 

 

Medlemsmøte 5. mai 2017.

gbr-mai2017

11 fremmøtte denne gang

Åse siterte fra artikkel i siste nummer av bladet Pensjonisten bl.a. om pensjonistutbetalingsutskrift i postkassa.

Forslag til tur til Telemarkskanalen på forsommeren. Høre med Sjoa Pensjonistforening om fellestur med dem.

Ellers koseprat med kaffe, rundstykker og utlodding. Inntekt fra loddsalg 950,- kr.

Neste møte blir 5. juni 2017

 

Medlemsmøte 5. april 2017.

gbr-påskekylling

Overraskende mange fremmøtte denne gang, hele 17 personer. Ekstra gledelig å se Wenche, Børge og Anne Lise. Bra å få inn «friskt blod» i gjengen. Hører jo at både avdelingene på Gjøvik og Fagernes er lagt ned, så da er det spesielt  hyggelig at vi klarer å holde liv i avdeling Gudbrandsdal.

Åse orienterte litt om trygdeoppgjøret. Det er fremdeles slik at pensjonistene bare har rett til samtaler og ikke forhandlingsrett. Pensjonistene sentralt vil likevel kreve forhandlingsrett.

Det kom inn noen forslag til aktiviteter i vår sommer: Urbane Totninger på Kapp Mjølkefabrikk, Kulturstua Ro i Gausdal og tur med Skibladner. Turkomiteen får se på saken. Ellers gikk skravla rundt bordet og som vanlig lotteri med masse gevinster. Loddsalget innbrakte 1095,- kr. denne gang.

Neste møte blir onsdag 3. mai 2017.

 

Medlemsmøte 1. mars 2017.

gbr-Dahle10 medlemmer var på møtet.

Åse informerte om at hun ikke kan møte på landsmøtet og lurte på om noen andre vil reise. Laber stemning for det.

Ellers ingen spesielle saker. Løs prat rundt bordet med diverse historier. Ellers utlodding og kaffe med rundstykker. Inntekt av loddsalg ble 702,- kr.

Neste møte blir onsdag 5. april kl. 1200 på Parken Grill og Kaffebar. Minner om at nye medlemmer er hjertelig velkommen.

 

Årsmøte 1. februar 2017.

gbr-vinter

8 medlemmer var på møtet.

Åse leste opp en årsmelding for 2016.

Valg:

Åse tok gjenvalg for et år til som leder.

Odd tok gjenvalg for et år til som kasserer.

 

Styrets sammensetning 2017.

Leder.                                Åse Nordnes

Nestleder:                        Magnhild Syrrist

Kasserer:                         Odd Løkken

Sekretær:                        Solveig Båtstoløkken

Styremedlem:                Martha Engen

Varamedlem:                 Aud Vangløkken

Arr.ment komite:          Toril Eide, Torbjørn Skjæret

Valgkomite:                    Per Amundgård, Liv Liven. Vara: Hanna Langseth

Revisorer:                      Per Amundgård, Dagrun Brenn

 

Ellers det vanlige lotteriet og kaffe og biteti.

Neste møte blir onsdag 1. mars kl. 1200 på Parken Grill og Kaffebar på Otta. Nye medlemmer er også hjertelig velkommen

Vi trenger sårt noen nye medlemmer dersom avdelingen fortsatt skal ha livets rett

 

Medlemsmøte 2. november 2016.

gbr-host8 fremmøtte medlemmer. Grunnen til at så få møtte kan være at det har kommet et lite snørim og at veiene er noe glatte. Får håpe det kommer flere neste gang.

Mall leste opp et innlegg fra Pensjonistforbundet sentralt om trygdeoppgjøret for 2016 og 2017. Det har vært en del uenighet om hvordan oppgjøret skal behandles, men konklusjonen er at meldingen skal behandles i Statsbudsjettet. Men dokument om regjeringens holdning mangler, og Pensjonistforbundet føler at det er respektløst overfor landets 1,1 millioner alders- og uførepensjonister at dokument for 2016 ikke foreligger. Hvordan skal forbundet snakke inn trygdeoppgjøret for 2017 når dokumentetet som skal redgjøre for regjeringens holdning mangler?

Ellers kom det en påminnelse om at det kan lønne seg å personlig melde seg inn i Pensjonistforbundet. De har mange goder som rabatt på kjøp av bil, varmepumpe, bestilling av reiser osv. Årskontingenten er 275,- kr. Det er bare å gå inn på «pensjonistforbundet.no» og registrere seg.

Vi hadde som vanlig loddsalg, kaffe og rundstykker. Inntekt av loddsalget dene gang ble 520,- kr.

Det har meldt seg 13 personer til julebordet på Rudi Gard.

Neste møte blir årsmøte 1. februar 2017.

 

Medlemsmøte 5. oktober 2016.

gbr-moteDet var 9 medlemmer som møtte opp på dette møtet.

Hovedsaken denne gang var julebord med underholdning på Rudi Gard i Sør-Fron. Det er 13 påmeldte. Torbjørn legger ut beløpet og påmeldte medlemmer betaler inn på hans konto. De som var til stede har fått kontonummeret og Toril informerer de påmeldte som ikke var til stede.

Ellers ble det kaffe og baguetter og det vanlige lotteriet. Inntekt av loddsalg denne gang ble 700,- Kr.

Neste møte blir 2. november. Både nye og gamle medlemmer er velkommen.

 

Utflukt 15. og 16. juni 2016.

gbr-Åle2

Telepensjonistene hadde en kjempefin tur til Ålesund og Atlanterhavsparken   15. og 16. juni.Mye god mat og hyggelig samvær. Koselig overnatting på      Quality Hotel Waterfront. På tur hjem igjen var vi også en tur innom Åndalsnes. Knallvær og sol hele turen.

Ønsker alle medlemmer en god sommer.

 

 

 

Medlemsmøte 4. mai 2016.

gbr-Våren11 fremmøtte denne gang.

Det er i orden med registrering i Brønnøysundregistrene, så nå er det bare å bytte bank til Sparebank 1. Odd ordner det i løpet av dagen.

Åse tipset oss om at det kan være lurt å registreere seg som personlig medlem i Pensjonistforbundet. De jobber for å få forhandlingsrett med Staten på lik linje med andre fagforbund. Pensjonistene sakker akterut i kjøpekraft. Kontingenten er 275,- kr. pr. år. Det er bare å gå inn på «pensjonistforbundet.no» og registrere seg. De har mange medlemsfordeler. Du får bl.a. rabatt på kjøp av bil, varmepumpe, leie feriehytte etc.

Økonomi: Tilskudd fra landsforbundet på 8450,- kr. Tilbakeført moms 1978,- kr.

Vi ble enige om å arrangere tur til Kiel i begynnelsen av juni, men dessverre viser det seg ved nærmere undersøkelser at det blir for knapp tid til å oppnå gunstig pris i forhold til lavsesong. Color Line må ha passasjerlister 1 måned i forveien og da måtte vi ha bestilt hos Haverstad i dag. Derfor har turkomiteen besluttet at det blir tur til Ålesund og Atlanterhavsparken i stedet. Innbydelse er sendt ut.

Neste medlemsmøte blir 7. september kl. 1200.

 

Medlemsmøte 6. april 2016.

gbr-PengerBra oppmøte denne gang, hele 18 personer.

Dette ble også å betrakte som ekstraordinært årsmøte, da vi måtte utarbeide vedtekter for lokalforeningen. Brønnøysundregistrene forlanger at vi følgeer landsforeningens mal for lokale vedtekter i forbindelse med bytte av bankforbindelse.

Loddsalget gav en inntekt på 1196,- kr.                                    Ellers ble det fortalt noen artige historier rundt bordet og som vanlig  kaffe og rundstykker.                                                       Torbjørn og Toril har i oppgave å planlegge en utflukt i mai

 

Medlemsmøte 2. mars 2016.

gbr-Parken

Bare 6 medlemmer møtte opp denne gang. Mulig mange er opptatt med vinterferie etc. for tiden.

DNB legger ned filialene i Gudbrandsdalen, så foreningen kommer til å bytte bankforbindelse. Inntekt på loddsalget ble 405,- Kr.

Ellers gikk praten om løst og fast rundt bordet, og som vanlig ble det servert kaffe og deilige rundstykker. Neste møte blir onsdag 6. april.

 

 

Årsmøte 2. februar 2016.

gbr- Møte 3. feb 2016Det møtte opp 13. personer på møtet. Hyggelig at Kåre Bergsli ble med

i gjengen. Vi trenger sårt nye medlemmer.

Alle tok gjenvalg untatt en revisor. Dagrun Brenna erstatter Ruth Mohaugen.

Leder: Åse Nordnes, Nestleder: Magnhild Syrrist, Kasserer: Odd Løkken,

Sekretær: Solveig Båtstoløkken, Revisorer: Per Amundgård og Dagrun Brenna,

Turkomite: Toril Eide og Torbjørn Skjæret. Praten gikk livlig rundt bordet og Solveig leste noen artige småhistorier  fra boken «Gammelt skinn – ungt sinn» av Øyvind N. Nøhr.  Og som vanlig fikk vi servert deilige rundstykker og kaffe og det vanlige lotteriet.

 

Nyttårskonsert 2016.

gbr-Nyttårskonsert 2016

Det var påmeldt 12 personer til nyttårskonserten iSør-Fron kirke på Hundorp 10. januar.

Vi fikk høre mye fin musikk med Hundorp Musikklag, folkemusikkgruppa Kvarts,

Tromboneensemblet og vakker sang av Frank Asle Mathisen og Liv Bjerke.

Det ble også heftig fremføring på xylofon av Florian Baschong og Knut Andreas Kvidaland.

Hele konserten ble ledet med stødig hånd av dirigent Liv Bjerke fra Hundorp.

Vi kjørt privatbiler. Det var utfordrende føre med snøvær og mange møtende trailere.

 

 

Julebord 2015.

Det var påmeldt bare 8 personer på julebordet på Lemonsjøen Fjellstue 28. november, men vi hadde det koselig vi som var der med kjempegod mat og trivelig prat. Noen svingte seg i dansen også.

Skyssen var privatbiler. Tett tåke på tur oppover, og hjem igjen var det tett snøkave og glatt, så vi måtte kjøre forsiktig. Vi kom heldigvis trygt hjem.

Minner om at frist for påmelding til konsert i Sør-Fron kirke 10. januar er 15. desember.

 

Medlemsmøte 4. november 2015.

10 medlemmer møtte opp. Åse var syk, så Mal var møteleder.

Vi skal ha julebord 28. november. Turkomiteen ordner med skyss. Invitasjon blir sendt ut.

10. januar 2016 er det konsert i Sør-Fron kirke. Vi sender ut en innbygdelse for å lodde interessen. Vi satser på skyss i privatbiler.

Ellers hadde vi loddsalg og kaffe og rundstykker.

 

Årsmøte februar 2015.

Alle i styret tok gjenvalg.

Leder: Åse Nordnes, Nestleder: Magnhild Syrrist, Kasserer: Odd Løkken, Sekretær: Solveig Båtstoløkken.

Turkomite: Toril Eide og Torbjørn Skjæret.