Lillehammer

Velkommen til Lillehammer Telepensjonistforenings nettside.

Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, uavhengig og partipolitisk
nøytral organisasjon. Vårt formål er å samle alle telepensjonister for gjennom
fellesskapet å ivareta felles interesser av såvel økonomisk, sosial,
helse-/velferdsmessig som kulturell art.

Den nye vervebrosjyren finner du her: VERVEBROSJYRE 2021

Siste oppdatering: Referat tur til Kistefos

Se alle