Lillehammer og Gjøvik

Velkommen til Telepensjonistene Lillehammer og Gjøvik sin nettside.

Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, uavhengig og partipolitisk nøytral
organisasjon. Vårt formål er å samle alle telepensjonister for gjennom fellesskapet å ivareta
felles interesser av såvel økonomisk, sosial, helse-/velferdsmessig som kulturell art.

 

Medlemsmøter og andre arrangement

| Medlemsmøter og andre arrangement

Her finner du invitasjoner til medlemsmøter, sommeravslutninger, julemøter, samt referater og bilder fra disse. Medlemsmøter vil f.o.m. oktober 2019 være i Gartnerhagen bo- og servisesenter.Les mer

Se alle