Lillehammer

Velkommen til Lillehammer Telepensjonistforenings nettside.

Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, uavhengig og partipolitisk
nøytral organisasjon. Vårt formål er å samle alle telepensjonister for gjennom
fellesskapet å ivareta felles interesser av såvel økonomisk, sosial,
helse-/velferdsmessig som kulturell art.

Den nye vervebrosjyren finner du her: VERVEBROSJYRE 2021

Siste oppdatering: Julemøtet avlyst!

Medlemsmøter og andre arrangement

| Medlemsmøter og andre arrangement

Her finner du invitasjoner til medlemsmøter, sommeravslutninger, julemøter, samt referater og bilder fra disse. Medlemsmøter vil f.o.m. oktober 2019 være i Gartnerhagen bo- og servisesenter.Les mer

Se alle